Tartı Aletleri Muayene ve Damgalama

SU SAYAÇLARI

TARTI ALETLERİ MUAYENE VE DAMGALAMA HİZMETLERİ:
Aşağıda belirtilen tartı aletleri için

A-İLK MUAYENE
B-PERİYODİK MUAYENE
C-STOK MUAYENE
D-TAMİR SONRASI MUAYENE

1-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETİ :

  • I Sınıf Tartı Aleti
  • II Sınıjf Tartı Aleti ( Kuyumcu ve Eczacı Tartı Aleti )
  • III Sınıf Tartı Aleti ( Çıktı verebilme özelliğine ait elektronik market terazileri )
  • IV Sınıf Tartı Aleti

2-OTOMATİK TARTI ALETİ :

  • Otomatik Kütle Belirleme Tartı Aleti
  • Otomatik Gravimetrik Tartı Aleti
  • Kesintili Toplayıcılar
  • Sürekli Toplayıcılar

15/12/2019 tarihli 30979 nolu Resmi Gazetede yayınlanan TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ’ne istinaden Otomatik Tartı Aletleri (Kütle belirleme terazisi, gravimetrik dolum terazisi, Kesintili toplayıcılar, Sürekli toplayıcılar vb.), ve Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip I ve II. ( hassas Teraziler ) ile III. ve IV. ( Hassas Olmayan ) sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletlerinin İlk Periyodik / Stok ve Tamir Sonrası Muayene ve Damga yetkisi özel Yetkili Muayene Servislerine Devredilmiştir ( YMS ).

Firmamız; Tartı Aletleri Muayene Hizmetleri Bölümü ile ilgili kurumsal ve personel olarak gerekli eğitimleri almış ve ilgili standartları sağlayarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiştir.
Yasal Ölçü Aleti Nedir?
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre üzerinden Alım ve Satım işlemleri yapılan yani ticari ilişkilerde kullanılan tartı aletlerinin doğruluğunun kanunların belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde olduğunu tespit etmek amacı ile muayenesinin yapılarak damgalanması ( Mühürlenmesi ) gerekmektedir. Piyasaya ilk muayeneleri yapılarak arz edilen tartı aletlerinin her iki yılda bir Periyodik muayenesinin TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ gereği yapılması gerekmektedir. Zamanında periyodik muayenesi yapılmayan tartı aletlerine idari para cezası uygulanmaktadır.