İnsan Kaynakları

SU SAYAÇLARI

Başarının yolu, insandan geçer…

EUROMET firması olarak biliyoruz ki; sektörde uzun bir geçmişe sahip olmanın anahtarı, çalışanlarımızla beraber ürettiğimiz değerdir.

İnsan kaynakları politikamız; karşılıklı güven ve saygının ön planda tutulduğu, bütün personelimizin gurur duyarak çalıştığı, son teknolojik olanaklar ışığında üreten ve insan kalitesinin en üst seviyede tutulduğu nezih ve profesyonel bir ortam oluşturmaktır.

Temel ilkelerimiz;

 • Firmamızı daha ileriye taşıyabilecek doğru insan kaynağı ile doğru görev noktalarını birleştirmek,
 • Çalışanlarımızın çağın gereklerine uygun olarak mesleki kabiliyetlerini arttırmak için ihtiyaç duyulan etkinlik ve eğitimlere katılmasını sağlamak,
 • Kurumumuzun toplam başarısının, çalışanımızın bireysel başarısına bağlı olduğunun bilincinde bir performans yönetimi politikası izlemek,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve birikimlerinden faydalanmak amaçlı yenilikçi fikirler üretmesine olanak sağlamak. Bu konuda çalışanlarımızı takdir ve motive etmek,
 • Sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına dönük çeşitli etkinlikler düzenlemek ve
  Kurum kültürü ve bilincinin oluşması için firma içinde gerekli materyalleri üretmektir.

İş sağlığı politikamız;

 • “Her zaman, önce insan” bakış açısıyla, iş güvenliği politikasının, ulusal mevzuatın ve konu ile ilgili yönetmeliklerin istediği sorumlulukları harfiyen yerine getirmek,
 • Önemli proses değişikliklerinin ve gündeme gelen yeni iş güvenliği projelerinin öngördüğü hedefleri yakalamak,
 • Çalışma şartlarının ve ergonominin her geçen gün daha iyiye çekilmesi için gereken hassasiyeti göstermek ve
 • Çalışanımızın sağlığını korumak için risk önleme faaliyetlerine yüksek önem vermek. Firma içinde işyeri hekimi bulundurmaktır.